تاکسي‌داران کرمانشاهي کارت شهري هوشمند مي گيرند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه از راه اندازي سامانه صدور کارت شهري هوشمند خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه، سجاد سليماني گفت: با راه اندازي اين سامانه، کارت شهري هوشمند که به منزله پروانه کار با تمام مشخصات راننده و خودرو است در اختيار تاکسيرانان قرار مي گيرد.
وي تأکيد کرد: اين کارت در راستاي خواسته هاي تاکسيرانان صادر شده و براي آنان به منزله داشتن پروانه فعاليت، گواهينامه و کارنامه تاکسيراني است.
سليماني از مزاياي اين کارت به حذف دفترچه هاي کاغذي با حجم بالا، امکان استفاده به عنوان کارت بانکي ، ثبت qrکد روي هرکارت که حاوي اطلاعات راننده و خودرو است، عدم امکان دستکاري و مخدوش نمودن اطلاعات روي کارت و از بين بردن آن، طول عمر بالاي کارت هاي هوشمند در مقايسه با دفترچه هاي کاغذي، داشتن ابعاد کوچکتر نسبت به دفترچه که نگهداري آن را براي راننده راحت تر مي کند، استفاده از نوار مگنت در کارت ها در صورت نياز به درج اطلاعات در آن و رمزگذاري کارتها اشاره کرد.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه با تأکيد بر اينکه اين مهم در فراهم آوردن بسترهاي مناسب جا به جايي ايمن و آسان شهروندان نقش بسزايي دارد، نظارت و کنترل بر خدمات تاکسي ها و پيشگيري از تخلفات احتمالي را نيز از ديگر مزيت هاي اين کارت شناسايي و سامانه هوشمند تاکسيراني به شمار آورد.
به گفته وي اجراي طرح صدور کارت الکترونيکي تاکسيرانان نيز از فرايند هاي طرح شهروند الکترونيک است.
گفتني است 9هزار و 200 دستگاه تاکسي روزانه بيش از 800 هزار نفر سفر در کرمانشاه جابجا مي کنند که حدود 50 درصد از مسافرت هاي درون شهري توسط تاکسي ها انجام مي شود.  
تاریخ ثبت : 18/8/1398    ساعت ثبت : 8:34