تاکسيراني کرمانشاه در تحقق تعهد اشتغال استان دوم شد

 

سازمان تاکسيراني کرمانشاه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان در سالجاري، به عنوان دومين ارگان در زمينه تحقق تعهد اشتغال در سال 94، معرفي شد.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني، مديرعامل اين سازمان با بيان اينکه سازمان تاکسيراني در موضوع تحقق تعهد اشتغال خود در ساليان اخير پيشتاز بوده و معمولا بيش از تعهد اشتغال ساليانه، شغل ايجاد نموده، گفت: در سال 94 نيز بر اساس سناريوي تعريف شده، 200 نفر تعهد اشتغال داشته که با تلاش و کوشش همکاران بيش از 300 نفر اشتغال ايجاد کرده که از دلايل اصلي آن مي توان به تلاش براي ارتقاي سطح شغل رانندگي تاکسي در بين مردم و اجتماع اشاره کرد.
سجاد سليماني پيگيري جدي وضعيت بيمه تأمين اجتماعي رانندگي و تلاش براي قطع نشدن آن، پيگيري نوسازي تاکسي هاي فرسوده در جهت ارتقاي سطح کيفي ناوگان را از جمله اقداماتي دانست که در اين راستا توسط سازمان تاکسيراني انجام شده است.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه همچنين ايجاد خدمات رفاهي براي رانندگان تاکسي از قبيل کارواش رايگان، درمانگاه با 30 درصد تخفيف، بيمه شخص ثالث با 30 درصد تخفيف، بليط استخر و سينما بصورت رايگان و ايجاد شرايط امن براي فعاليت تاکسيها در سطح شهر با اجراي طرح جلوگيري از فعاليت مسافربرهاي شخصي را از ديگر اقدامات تاکسيراني کرمانشاه براي ارتقاي سطح شغلي رانندگي تاکسي عنوان کرد.
وي با اشاره به اينکه ناوگان تاکسيراني کرمانشاه داراي بيش از 9 هزار و 400 دستگاه خودرو تاکسي و آژانس مي باشد که بيش از هشتصد هزار نفر سفر در روز توسط اين ناوگان در شهر کرمانشاه انجام مي شود، گفت: اين تعداد خودرو با احتساب رانندگان کمکي، جمعا حدود 12 هزار نفر را مشغول به کار نموده است که خودروهاي با دو نفر راننده(مالک و کمکي) هرکدام 8 ساعت و مجموعا 16 ساعت بر روي يک تاکسي در سطح شهر فعاليت مي کنند.  
تاریخ ثبت : 22/1/1395    ساعت ثبت : 9:13