فراخوان سازمان تاکسيراني کرمانشاه براي مشارکت در سرويس مدارس

 

سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه در آستانه نزديک شدن به فصل بازگشايي مدراس با صدور فراخواني از آژانسهاي تاكسي تلفني و شرکت هاي حمل ونقل عمومي درون شهري واجد شرايط جهت مشارکت در طرح سرويس مدارس براي سال تحصيلي 96-95 دعوت به عمل مي آورد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني، سجاد سليماني گفت: صدور مجوز براي خودروهاي متقاضي انجام سرويس مدارس از وظايف سازمان تاکسيراني است، لذا اين سازمان اقدامات لازم را در اين خصوص انجام داده است.
وي با اشاره به مراجعه کثير خودروها براي انجام سرويس مدارس در آستانه آغاز سال تحصيلي طي سال‌هاي گذشته گفت: امسال ثبت نام از متقاضيان سرويس مدارس از ابتداي خردادماه شروع شده است.
سجاد سليماني با اشاره به اينکه طرح سرويس مدارس با توجه به حجم بالاي دانش آموزان، به جهت برقراري تعامل بيشتر بين سازمان تاکسيراني، پيمانکاران، رانندگان و همچنين شهروندان مطرح شده است افزود: سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه همچنين در نظر دارد نسبت به شناسايي آژانسهاي تاكسي تلفني و شرکتهاي حمل ونقل عمومي مسافر درون شهري علاقمند به فعاليت در زمينه سرويس مدارس اقدام کند.
مديرعامل تاکسيراني در پايان بيان داشت : ثبت نام خودروهاي متقاضي سرويس مدارس آغاز شده و تا دهم تيرماه ادامه دارد. لذا متقاضيان فرصت دارند تا تاريخ ياده جهت ثبت نام و يا کسب اطلاعات بيشتر از شرايط عمومي و اختصاصي به واحد ساماندهي سرويس مدارس سازمان تاکسيراني واقع در چهارراه بسيج پائين تر از بانك ملت مراجعه کنند.  
تاریخ ثبت : 26/3/1395    ساعت ثبت : 13:0