مديرعامل تاکسيراني خبر داد: مرحله جديد طرح برخورد با مسافربرهاي شخصي کرمانشاه آغاز شد

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه از آغاز مرحله ديگري از طرح برخورد با خودروهاي مسافربر شخصي کرمانشاه در سال 95 خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، سجاد سليماني با انتقاد از اينکه اقدام برخي خودروهاي سواري شخصي براي مسافرگيري در خيابان هاي کرمانشاه هم امنيت شهر و هم امنيت شغلي تاکسيرانان را به خطر مي اندازد، تصريح کرد: برخي خودروها اقدام به مسافرگيري در پايانه ها و ايستگاههاي تاكسي مي کنند، در حالي که بر اساس قانون تنها تاکسي هاي واجد پلاک شهر و آژانس ها، مجاز به جابه جايي مسافران هستند.
وي با تأکيد بر اينکه برخورد با اين مسافربرها در اولويت کار سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه قرار دارد، گفت: براي حمايت از حقوق تاکسيرانان و کاهش بار ترافيکي شهري از مامورين پليس راهور براي برخورد قانوني با متخلفين استفاده مي شود.
سليماني با بيان اينکه در اين طرح از تردد خودروهاي شخصي که قصد مسافرکشي در ايستگاه و پايانه هاي مسافربري دارند جلوگيري مي شود، گفت : تيم هاي بازرسي و نظارت مشترک سازمان تاکسيراني و پليس راهور در شهر براي برخورد با مسافربرهاي شخصي در نظر گرفته شده است .
به گفته سليماني در برخورد با مسافربرهاي شخصي بار اول منجر به توقف خودرو به مدت 15 روز، بار دوم يکماه توقف خودرو و بار سوم منجر به توقف خودرو و معرفي به مراجع قضايي مي شود.
وي با اشاره به اجراي 15 مرحله برخورد با مسافربرهاي شخصي در سال گذشته و استمرار اين اقدام با همکاري و هماهنگي مراجع ذيصلاح، افزود: تمرکز ما در اولين مرحله اين طرح در سال جاري در پايانه هاي مسافربري شهيد كاوياني و برخي ايستگاههاي پرتراکم از نظر سفرهاي درون شهري است كه در اين مرحله بيش از 25 دستگاه مسافر بر شخصي غير مجاز كه براي مسافران و تاكسيها بيشترين ايجاد مزاحمت را مي كردند توقيف شدند.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه، نقش رسانه ها در آگاه سازي شهروندان در ممانعت از سوار شدن بر اين خودروها را حائز اهميت دانست و خاطرنشان کرد: رسانه ها به ويژه صدا و سيما بايد بکوشند در زمينه آگاه سازي شهروندان اقدامات مقتضي را انجام دهند تا مردم به اين خودروها اعتماد نکنند و سوار نشوند. چراکه ممکن است رانندگان اين خودروها با اهداف بزهکارانه اقدام به مسافرگيري کنند.  
تاریخ ثبت : 23/4/1395    ساعت ثبت : 9:23