مالکان تاکسي هاي فرسوده هرچه زودتر جهت نوسازي اقدام کنند؛اعمال ممنوعيت تردد براي تاکسي هاي فرسوده

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه از اعمال ممنوعيت تردد براي تاکسي هاي فرسوده خبر داد و گفت: با عنايت به آغاز طرح نوسازي تاکسي هاي فرسوده کشور با استفاده از تسهيلات ارزان قيمت به ميزان 200 ميليون ريال براي هر دستگاه و لزوم جايگزيني خودروهاي نو با ناوگان فرسوده در حوزه تاکسيراني از تيرماه امسال نيروي انتظامي موظف شده است از تردد خودروهاي فرسوده در سطح شهر جلوگيري کند.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني با اشاره به نامه قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور، سن فرسودگي تاکسي را 10 سال عنوان و تأکيد کرد: با توجه به محدوديتهاي قانوني موجود جهت تردد تاکسي هاي فرسوده نيروي محترم انتظامي موظف است از تردد تاکسي هاي فرسوده با سن بيش از ميزان اعلام شده جلوگيري نمايد.
وي تصريح کرد: همچنين سازمان تاکسيراني نيز مکلف است در صورت عدم اقدام مالکين خودروهاي فرسوده براي دريافت خودروي جايگزين از ابتداي تيرماه سالجاري از صدور پروانه بهره برداري براي ناوگان حمل و نقل خودداري نمايند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه با تأکيد بر اينکه شرط فعاليت موقت اين تاکسي ها، ثبت نام و ارائه مدارک دال بر ثبت نام در سامانه نوسازي از طريق دفاتر پيشخوان دولت مي باشد، افزود: در غير اينصورت سازمان تاکسيراني از ارائه يا تمديد کارت شهري تاکسي هاي فرسوده خودداري مي نمايد لذا مالکان تاکسي هاي فرسوده بايد هرچه زودتر نسبت به ثبت نام جهت نوسازي خودروي خود اقدام کنند تا خودرويشان متوقف نگردد و از ادامه قعاليت باز نمانند.
به گفته سليماني در اين طرح 200ميليون ريال وام با نرخ 16 درصد با باز پرداخت طي 48 ماه و 50 ميليون ريال هم براي اسقاط تاکسي فرسوده به تاکسي داران پرداخت مي شود.
وي مدارک لازم براي ثبت نام را شامل اصل سند خودرو (برگ سبز)، اصل کارت خودرو، اصل کارت ملي مالک خودرو، اصل پروانه بهره برداري، اصل پروانه فعاليت ذکر کرد.  
تاریخ ثبت : 29/4/1395    ساعت ثبت : 13:5