نرخ جديد کرايه سرويس مدارس اعلام شد

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه از اعلام نرخ جديد کرايه سرويس مدارس در سال تحصيلي 96-95 خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني نرخ اعلام شده براي خودروهاي سواري، تاكسي، خطي، آژانس را به ازاي هر نفر بصورت ماهيانه از يك الي 5 كيلومتر 60000 تومان، از 5 الي 8 کيلومتر 75000 تومان و از 8 الي 15 كيلومتر 85000 تومان اعلام کرد.
همچنين به گفته وي نرخ ماهيانه سرويس مدارس براي خودروهاي ون به ازاي هر نفر، از يك الي 5 كيلومتر 50000 تومان، از 5 الي 8 كيلومتر 60000 تومان و از 8 الي 15 كيلومتر 65000 تومان و براي خودرو ميني بوس به ازاي هر نفر از يك الي 5 كيلومتر 35000 تومان، از 5 الي 8 كيلومتر 40000 تومان و از 8 الي 15 كيلومتر 45000 تومان مي باشد.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه با تأکيد بر اينکه رانندگان تحت پوشش سرويس مدارس علاوه بر داشتن برچسب سرويس مدارس بايد شرايطي چون عدم سوءپيشينه و اعتياد، داشتن معاينه فني خودرو و بيمه نامه شخص ثالث بايد نرخ مصوب را نيز رعايت کنندگفت: در حقيقت با لحاظ کردن چنين مواردي سازمان تاکسيراني سعي در ساماندهي سرويس هاي اياب و ذهاب دانش آموزي در راستاي ايجاد امنيت و آرامش خاطر هرچه بيشتر براي والدين دانش آموزان را دارد.
وي در ادامه از اجراي جدي طرح برخورد با خودروهاي بدون برچسب سرويس مدارس خبر داد و گفت : سازمان تاكسيراني مصمم است به منظور تأمين امنيت جاني دانش آموزان با همکاري پليس محترم راهور و مراجع ذيصلاح نسبت به کنترل و نظارت بر نحوه خدمات رساني و برخورد با متخلفين اقدام نمايد
سليماني با اشاره به نظارت ويژه بر فعاليت خودروهاي سرويس مدارس و برخورد سازمان با خودروهاي فاقد مجوز و بدون برچسب سرويس مدارس، افزود: با آغاز سال تحصيلي جديد و اهميت جابه‌جايي دانش‌آموزان، فقط تاکسي‌و خودروهاي مي توانند در امر جابجائي دانش آموزان فعاليت داشته باشند، كه داراي مجوز برچسب سرويس مدارس از سوي سازمان تاكسيراني باشند .
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه همچنين با بيان اينكه امسال نرخ نامه سرويس مدارس را جهت آگاهي والدين در داخل مدارس نصب خواهد شداز شهروندان خواست، جهت سفرهاي درون شهري و سرويس هاي مدارس صرفا از تاكسي استفاده کنند.  
تاریخ ثبت : 20/5/1395    ساعت ثبت : 7:30