مديرعامل سازمان تاکسيراني كرمانشاه خبرداد: برگزاري اولين جلسه کميته انضاطي سازمان تاکسيراني در سال 95

 

اولين جلسه کميته انضباطي سازمان تاکسيراني در سالجاري جهت رسيدگي به شکايت هاي مردمي و برخي تخلفات رانندگان تاکسي روزسه شنبه 14 ارديبهشت ماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني كرمانشاه، مديرعامل اين سازمان با اشاره به اينکه در اين جلسه تعداد 32 پرونده ارسالي به اين کميته بررسي و تصميمات لازم گرفته شد، افزود: عمده تخلفات و پرونده هاي بررسي شده مربوط به اخذ كرايه بيشتر از نرخ قانوني، جعل مرخصي ساليانه، عدم رعايت شئونات شغلي و امتناع از حمل مسافر بود که تصميمات لازم از جمله شرکت مجدد درکلاس هاي آموزشي، تعليق پروانه، معرفي به تعزيرات حكومتي و اخذ تعهد مبني بر عدم تکرار تخلف درمورد آنها اتخاذ و بر رعايت نظم و انضباط سازماني توسط رانندگان تاکسي تاکيد شد.
سجاد سليماني با اشاره به بروز برخي شکايات از رانندگان تاکسي در حين انجام وظيفه اظهار داشت: در برخي موارد عده اي از شهروندان نسبت به نرخ مسيرها و يا ساير موارد شکاياتي دارند که بدين منظور کميته انضباطي در سازمان تاکسيراني تشکيل مي شود .
وي با بيان اينکه رانندگان تاکسي قشر زحمتکش و پرتلاشي هستند اظهار داشت: با توجه به اينکه رانندگان تاکسي به صورت مستقيم با شهروندان در ارتباط هستند تلاش ما و رانندگان اين است که ضمن رعايت قوانين رضايت شهروندان را نيز به دست بياوريم.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه تأکيد کرد: براي هرچه بهتر شدن ناوگان حمل ونقل عمومي در بخش تاکسيراني آماده دريافت تمام پيشنهادات وانتقادت شهروندان هستيم وبا تاکسيهايي که قوانين را رعايت نکنند يرخورد مي نماييم.  
تاریخ ثبت : 18/2/1395    ساعت ثبت : 9:8