مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه خبرداد:ايستگاه هاي تاکسي سطح شهر ساماندهي مي شوند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرکرمانشاه از ساماندهي ايستگاههاي تاکسي سطح شهر بويژه در حاشيه ميدان آزادي و پايانه ها خبرداد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، سجاد سليماني با بيان اينکه ساماندهي ايستگاه هاي تاکسي شهر از ضرورياتي است که با جديت از سوي سازمان تاکسيراني دنبال خواهد شد، گفت : با ساماندهي پايانه هاي تاکسي، بخش قابل توجهي از وضعيت کيفي تردد در محدوده ايستگاه هاي تاکسي مرتفع خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه با هماهنگي به عمل آمده با پليس راهنمايي و رانندگي و به منظور رفاه حال شهروندان، نسبت به ساماندهي ايستگاههاي قبلي تاکسي و احداث ايستگاههاي جديد تاکسي در سطح شهر اقدام خواهد شد، افزود: در راستاي تحقق اهداف سازمان تاکسيراني و با هدف ايجاد نظم ترافيکي در استفاده از خطوط حمل و نقل عمومي مسيرهاي تردد ناوگان تاکسيراني تعيين و محل توقف موقت آنها به وسيله خطوط خط کشي، نصب سيلندرهاي ترافيکي، رنگ آميزي و نصب تابلو و ايجاد سايبان مشخص و ساماندهي مي شود.
سليماني تأکيد کرد: با سامان‌دهي تاکسي‌هاي خطي و مسيري مي‌توان اميدوار بود که تا اندازه‌اي بار ترافيکي به ويژه در ميدان آزادي درساعات پيک رفت‌وآمد سبک شود.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه خاطر نشان کرد: با اجراي اين طرح هم تاکسي هاي مجاب مي شوند نسبت به سوار و پياده کردن مسافر در مکان تعيين شده مي شوندو هم مردم نسبت به شناسايي و استفاده از ايستگاههاي تاکسي آگاهي پيدا مي کنند و هم از ايجاد مزاحمت مسافربرهاي شخصي تا حد زيادي کاسته مي شود.
وي يادآورشد: در حال حاضر حدود 9300 دستگاه تاکسي شامل 3036 دستگاه تاکسي خطي ،4061 دستگاه تاکسي گردشي و2200دستگاه تاكسي آژانس تحت پوشش سازمان تاكسيراني در سطح شهر کرمانشاه در حال خدمت رساني به شهروندان مي باشند  
تاریخ ثبت : 12/7/1395    ساعت ثبت : 12:5