سجاد سليماني :
ابطال کارت سوخت تاکسي هاي فاقد پروانه فعاليت

 

?? مدير عامل سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه از آغاز اجراي طرح شناسايي و ابطال کارت سوخت تاکسي هاي فاقد پروانه معتبر خبر داد.
? به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه؛ سجاد سليماني با بيان اين مطلب گفت: طرح شناسايي و ابطال کارت سوخت تاکسي هاي فاقد پروانه تاکسيراني و يا فاقد اعتبار به منظور ساماندهي و انتظام بخشي ناوگان تاکسيراني به اجرا درآمده است و اين طرح به زودي آغاز مي شود.
??وي داشتن پروانه فعاليت و داراي اعتبار تاکسيراني الزام اساسي اين حرفه برشمرد و افزود: اين سازمان مالکين تاکسي هاي فاقد پروانه و يا فاقد اعتبار تاکسيراني را به عنوان تاکسي غيرمجاز دانسته و در همين راستا در تلاش هستيم با شناسايي اين دسته از رانندگان نسبت به توقيف و ابطال کارت سوخت آنان اقدام لازم به عمل آيد.
??وي يادآور شد: مالکين و رانندگان تاکسي ها، قبل از انقضاي پروانه در اسرع وقت جهت دريافت و تمديد پروانه فعاليت به سازمان تاکسيراني مراجعه نمايند.
@taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 24/10/1398    ساعت ثبت : 9:31