جانمايي 4 ايستگاه جديد تاکسي مسيري در کرمانشاه

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه از جانمايي و ايجاد 4 ايستگاه جديد تاکسي مسيري در اين شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني تأکيد کرد: اين اقدام درجهت رفاه حال ساکنين شهرکهاي دادگستري، علوم پزشکي، کشاورزي و تاکسيراني و فرهنگ سازي درباره افزايش سهم استفاده شهروندان از ناوگان حمل ونقل عمومي با محوريت تاکسي بسيار مهم است وي با اشاره به اينکه مبداء و مقصد اين خطوط مشخص شده است گفت: 20 دستگاه تاکسي ون در اين ايستگاه ها به کار گرفته شده که مبدأ آنها از ميدان آزادي، جنب سيده فاطمه آغاز و به مقصد شهرکهاي مزبور اقدام به جابه جايي مسافر مي کنند.
به گفته وي باتوجه به اينکه از اين تاکسي ها در سطح شهر با توجه به ساختار فيزيکي آنها به صورت گردشي استقبال زيادي از آنها نشده اين امر هم باعث افزايش درآمد تاکسي خواهد شد و هم مصرف کمتر سوخت و رضايت شهروندان را در پي خواهد داشت.
سليماني با بيان اينکه ايجاد ايستگاه تاکسي مشخص براي 4 شهرک ذکر شده باعث خواهد شد که مردم آين شهرکها سريعتر به مقصد برسند ، تأکيد کرد: اين امر تشويق شهروندان جهت استفاده از حمل ونقل عمومي را در پي خواهد داشت
مدير عامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه ساماندهي ناوگان تاکسيراني را از محوري ترين اهداف سازمان تاکسيراني عنوان کرد که به جد دنبال خواهد شد.  
تاریخ ثبت : 4/8/1395    ساعت ثبت : 9:43