خدمات صادقانه ناوگان تاکسيراني شهر کرمانشاه در روزهاي باراني

 

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرکرمانشاه از تدابير ويژه تاکسيراني براي روزهاي باراني و برفي خبر داد و گفت: اين سازمان با توجه به پيش‌بيني‌هاي هواشناسي استان در خصوص بارش باران در روزهاي اخير و روزهاي آتي هماهنگي‌هاي لازم را با نيروهاي بازرسي و مسئولين خطوط جهت حضور كليه تاكسي‌هاي تحت پوشش سازمان انجام داده است.
به گزارش روابط عمومي سزما تاکسيراني، سجاد سليماني افزود: رانندگان ناوگان تاکسيراني کرمانشاه جهت ارائه خدمات هر چه بهتر و مطلوب‌تر به شهروندان حتي در روزهاي برفي و باراني نيز از ساعات اوليه صبح فعاليت خود را آغاز مي کنند و تا پاسي از شب فعال هستند.
وي با بيان اينکه در روزهاي باراني، بازرسان و گشت هاي سازمان تاکسيراني حضوري جدي و ملموس در سطح شهر خواهند داشت.تأکيد کرد: گشت‌هاي بازرسي سازمان از ابتداي روز در سطح شهر به گشت و بازرسي مي پردازند و بازرسي از نحوه ارائه خدمات تاکسي هاي گردشي و مسيري در دستور کار قرار گرفته است.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه با تأکيد بر اينکه اخذ کرايه اضافي از مسافران در روزهاي برفي و باراني نيز نبايد به هيچ وجه انجام گيرد، افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين راستا و همچنين عدم خدمات رساني تاکسي هاي سطح شهر با بازرسان گشت تاکسيراني مستقر در شهر مطرح و يا از طريق شماره تلفن 38211948-38246565 مراتب را به سازمان تاکسيراني اعلام کنند.
سليماني ضمن تقدير از رانندگان فعال ناوگان عظيم تاكسيراني کرمانشاه ، بيان داشت: تاكسيراناني كه در خطوط مربوطه بنا به دلايل غيرمعقول حاضر نشده و غيرفعال باشند به كميته انضباطي سازمان معرفي و برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.  
تاریخ ثبت : 25/11/1395    ساعت ثبت : 8:35