کسر سهميه سوخت خودروهاي باري و مسافري ديزلي در صورت عدم ثبت نام در سامانه؛ www.utcms.ir

 

با توجه به دستورالعمل ابلاغي از سوي دولت محترم از کليه متقاضيان تقاضا مي شود به منظور جلوگيري از کسر سهميه سوخت خودروهايشان هر چه سريع تر با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملي ، برگ سبز ، کارت خودرو و سند مالکيت و آدرس و شماره تماس ثابت و همراه در سايت مذکور ثبت نام نمايند .
سجاد سليماني مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه بيان کرد : با توجه به ابلاغيه دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيک شهري وزارت کشور ، کليه فعالين حوزه حمل و نقل مسافري و باري که با سوخت نفت گاز (گازوئيل) در سطح شهر و حومه تردد دارند تا پايان وقت کاري مورخ 10/12/95 مهلت دارند در سامانه www.utcms.ir به منظور دريافت سهميه سوخت ثبت نام نمايند .
وي همچنين تأکيد کرد : اين سازمان با نصب بنر در نقاط پر تردد شهر و همچنين ارسال پيامک به متقاضياني که از اين سازمان پروانه فعاليت دريافت نموده اند و همچنين ارسال مکاتبات لازم با صنوف مرتبط با امر اطلاع رساني لازم را انجام خواهد داد .
سليماني در خاتمه تصريح کرد : با توجه به دستورالعمل ابلاغي از سوي دولت محترم از کليه متقاضيان تقاضا مي شود به منظور جلوگيري از کسر سهميه سوخت خودروهايشان هر چه سريع تر با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملي ، برگ سبز ، کارت خودرو و سند مالکيت و آدرس و شماره تماس ثابت و همراه در سايت مذکور ثبت نام نمايند .  
تاریخ ثبت : 28/11/1395    ساعت ثبت : 9:18