سومين جلسه کميته انضباطي تاکسيراني کرانشاه؛برخورد با دريافت کرايه اضافي

 

سومين جلسه کميته انضباطي سازمان تاکسيراني کرمانشاه در سال 95 به منظور بررسي گزارشهاي بازرسين سازمان و شکايات مسافرين و شهروندان در خصوص نحوه سرويس دهي رانندگان و کرايه هاي دريافتي برگزارشد.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني، مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه با اشاره به اينکه در اين جلسه 12 پرونده با موضوع عدم رعايت آئين نامه سازمان تاکسيراني مورد بررسي قرار گرفت، آراء صادره در سومين جلسه کميته انضباطي در سال 95 را شامل؛ سه مورد محروميت سه ماهه از رانندگي، 7 مورد اخذ تعهد محضري، 2 مورد جابجائي راننده از مسير عنوان کرد.
سجاد سليماني با تأکيد بر اينکه خوشبختانه تعداد شکايات شهروندان از تاکسيرانان معدود است و تاکسيرانان نيز خود را ملزم و موظف به رعايت مقررات و احترام به شهروندان مي دانند، افزود: اکثر گزارشات بازرسان مربوط به مشکلات آئين نامه اي و عدم رعايت مفاد و موارد قانوني فعاليت تاکسي ها است و درخواست کرايه بيش از نرخ ابلاغ شده و برخورد بين راننده و مسافر به خاطر اين موضوع بيشترين آمار را در شکايات شهروندان، در برمي گيرد.
سجاد سليماني افزود: در هر جلسه از کميته انضباطي تاکسيراني پرونده هايي با موضوعات مختلف نيز مطرح مي گردد که عمده آنها عدم آشنايي شهروندان با قوانين، مقررات و حقوق و وظايف خود در استفاده از تاکسي ها را نشان مي دهد و بسيار مشاهده مي شود برخوردهاي صورت گرفته بين مسافر و راننده در اثر سوء تفاهم بوده است.
وي تأکيد کرد: در مواردي که مسايل خلاف قانون و مقررات سازمان و زير پاگذاشتن حقوق شهروندان به ميان مي آيد کميته انضباطي با جديت تمام مجازاتهاي پيش بيني شده را منظور مي نمايد که از جرائم نقدي گرفته تا انتقال وسيله نقليه به پارکينگ و لغو کد و پروانه فعاليت و حتي طرح موضوع در ساير مراجع حقوقي را در بر مي گيرد که خوشبختانه چنين شکايت هايي درمورد تاکسيرانان شريف کرمانشاه وجود ندارد.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه ، با بيان اينکه رانندگان وسايل حمل ونقل عمومي با توجه به حساسيت اين شغل بايد از فيلترهاي مختلفي تعين صلاحيت شوند تا شهروندان محترم در استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي احساس امنيت و آرامش داشته باشند خاطر نشان کرد تقاضا داريم که شهروندان به اين مهم توجه کنند و با خودروهاي مسافر بر شخصي غير مجاز که هيچ گونه هويتي جهت شناسائي ندارند خوداري نمايند چرا ز ماني که به هر دليلي با مشکلي مواجهه شوند قابل پيگري نيست .
سليماني در پايان از همراهي خوب تاکسيرانان کرمانشاهي که خود را ملزم به رعايت مقررات و همکاري با سازمان تاکسيراني مي دانند و در انجام وظيفه و تکريم شهروندان کوشا هستند تقدير و تشکر کرد.  
تاریخ ثبت : 23/10/1395    ساعت ثبت : 9:45