مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه:صدور کارنامه رانندگان تاکسي منوط به شرکت در کلاس هاي آموزشي است

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه با تأکيد بر اينکه صدور کارنامه رانندگان تاکسي منوط به شرکت در کلاس هاي آموزشي است، گفت: يکي از اولويت هاي برنامه هاي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه در سال جديد، آموزش و فرهنگ سازي در راستاي استفاده از حمل ونقل عمومي با محوريت آموزش به رانندگان است .
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني افزود: اين دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي براي تاکسيرانان است و در اين کارگاه‌ها مسائل مختلف با حضور کارشناسان مرتبط که به نوعي به تاکسيرانان ارتباط دارد، آموزش داده مي شود تا سطح آگاهي و اطلاعات عمومي تاکسيرانان افزايش يابد.
وي تأکيد کرد: تاثير گذاري اين کلاس ها منوط به استمرار و تکرار است؛ بنابراين جديت وپيگيري براي برگزاري اين کلاس ها ضروري است.
به گفته مديرعامل تاکسيراني شهر کرمانشاه، در سال 95 بيش از يک هزارو 300 نفر از تاکسيرانان در اين کلاسهاي آموزشي شرکت کردند که محوريت اصلي اين کلاسها پرسش و پاسخ در مورد مسائل مرتبط با سازمان تاکسيراني بود.
وي يادآور شد: در اين کارگاه هاي آموزشي علاوه ‌بر بيان سياست‌هاي کلي سازمان، مباحثي در در خصوص فرهنگ مشتري مداري، آموزش فرهنگ و قوانين و نکات رانندگي، کمکهاي اوليه امدادي، روابط بين راننده و مسافر و تاثير گذاري آنان در جذب مسافر و اهميت کار تاکسيرانان نيز ارائه مي شود.
سليماني ابراز اميدواري کرد با ارائه اين آموزش‌هاي ضمن خدمت سطح اطلاعات و آگاهي تاکسيرانان افزايش يابد و گام مثبتي در راستاي ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان برداشته شود.  
تاریخ ثبت : 9/2/1396    ساعت ثبت : 9:9