برگزاري دوره هاي آموزشي آشنائي با صنعت گردشگري و توريسم براي رانندگان تاکسي

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه از برگزاري دو دوره کلاس آموزشي و توجيهي در حوزه توانمندسازي نيروي انساني در حوزه گردشگري و استقبال از ميهمانان نوروزي با همکاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان جهت رانندگان تاکسي خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه سجاد سليماني با بيان اينکه اين دوره هاي آموزشي براي رانندگان تاکسي فرودگاه شهيد اشرفي کرمانشاه برگزار شده است، افزود: در آستانه نزديک شدن به عيد نوروز و سال نو، لزوم آشنايي رانندگان تاکسي شهر کرمانشاه با فنون گردشگري و استفبال از ميهمانان نوروزي ما را بر آن داشت تا به برگزاري چنين دوره هاي آموزشي اقدام کنيم .
وي با اشاره به اينکه در اين دوره ها 80 نفر از رانندگان تاکسي آموزش هاي لازم را ديدند، گفت: در پايان اين دوره ها به شرکت کنندگان گواهينامه رسمي اعطا مي شود.
سليماني افزود: اين دوره ها در حول محور سه موضوع (مهارتهاي فردي و ارتباطي، مباني و کليات در حمل و نقل عمومي و مشتري مداري و نحوه برخورد با گردشگران) برگزار گرديد و شرکت کنندگان ضمن تبادل افکار، پيشنهاداتي نيز در اين زمينه مطرح نمودند و تصميماتي اتخاذ شد.
وي يادآورشد: بر اين اساس تراکتها و بروشورهاي لازم تهيه و در اختيار رانندگان محترم تاکسي قرار ميگيرد تا استقبال از گردشگران و ميهمانان نوروزي به نحو شايسته به انجام برسد  
تاریخ ثبت : 20/12/1395    ساعت ثبت : 9:13