850 دستگاه تاکسي فرسوده شهر کرمانشاه از چرخه حمل و نقل خارج شد

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه، اعلام کرد: 850 دستگاه تاکسي فرسوده شهر کرمانشاه از چرخه حمل و نقل خارج شد و تاکسي هاي نو جايگزين آنها شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه، سجاد سليماني نوسازي ناوگان تاکسيراني کرمانشاه را از مهمترين برنامه هاي اين سازمان در سال جاري عنوان کرد و افزود: طرح نوسازي ناوگان تاکسيراني کرمانشاه از سال گذشته آغاز شد و در اين مدت عمرناوگان تاكسيراني کرمانشاه از 9 سال به 7 سال كاهش يافت.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه با اشاره به اينکه در ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري کرمانشاه يک هزارو 500 دستگاه تاکسي فرسوده با عمر بيش از 10 سال وجود دارد خاطرنشان کرد: از اين تعداد 850 نفر موفق به تبديل به احسن تاکسي خود شده، و 650 نفر نيز به بانکهاي عامل جهت طي فرآيند تعويض معرفي شده اند.
وي درباره وضعيت نوسازي تاکسي‌هاي فرسوده شهر کرمانشاه اظهار داشت: در سال گذشته حدود 850 دستگاه تاکسي در شهر کرمانشاه نوسازي شده است، که از اين تعداد 800 دستگاه را پيکان هاي فرسوده ناوگان تاکسيراني تشکيل مي دادند.
سليماني با اشاره به اجراي طرح اعطاي 20 ميليون تومان وام براي هر دستگاه تاکسي فرسوده توسط دولت، گفت: در اين طرح 20 ميليون تومان وام با سود 16 درصد و با آورده 5 ميليون تومان به مالکان تاکسي هاي فرسوده تعلق مي‌گيرد،همچنين خودروي اسقاطي اين افراد به مبلغ 5 ميليون تومان خريداري مي‌شود که اين فرصت خوبي براي تاکسيداران است تا تاکسي هاي فرسوده خود را نوسازي نمايند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه با تأکيد بر عزم جدي اين سازمان براي نوسازي ناوگان فرسوده شهر کرمانشاه در سال جاري افزود: اميدواريم با توجه به دستورالعمل وزرات کشور و ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت کشور در خصوص محدويت تردد براي خودروهاي فرسوده با عمر بيش از 10 سال، طي فرصت باقيمانده بتوانيم به اهداف موردنظر سازمان برسيم و موفق به نوسازي تمامي تاکسي هاي ناوگان تاکسيراني کرمانشاه بشويم  
تاریخ ثبت : 29/1/1396    ساعت ثبت : 8:59