مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه اعلام کرد: پايان تيرماه آخرين فرصت تسليم اظهارنامه مالياتي مشاغل براي تاکسيرانان

 

مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه با اعلام اينکه تاکسيرانان براي ثبت اظهار نامه مالياتي خود تا پايان تيرماه فرصت دارند، گفت: بر اساس تفاهم نامه اي که مابين سازمان تاکسيراني و اداره کل پست استان منعقد شده است ، تاکسيرانان محترم شهر کرمانشاه مي توانند جهت ثبت و ارائه الکترونيکي اظهار نامه مالياتي و استفاده از تخفيف ويژه، به سازمان تاکسيراني واقع در چهار راه بسيج و يا به پست شهيد قندي مراجعه نمايند.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني، مدارک مورد نياز براي ثبت الکترونيکي اظهارنامه مالياتي تاکسيرانان را کارت ملي، شناسنامه و برگ مالکيت (برگ سبز) اعلام کرد و يادآورشد: زمان مراجعه به سازمان تاکسيراني يا اداره پست شهيد قندي، در ساعت اداري (از ساعت 08:30 الي 14) همه روزهاي هفته به جز روزهاي تعطيل مي باشد.
وي با تأکيد بر اينکه زمان طرح ارائه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي براي اشخاص حقيقي و صاحبان مشاغل تا پايان تير ماه سال جاري مي باشد، افزود: اين کار در راستاي کمک به اين قشر زحمتکش مي باشد ضمن اينکه در صورت عدم ثبت نام مشمول جريمه خواهند شد.
به گفته سليماني تاکسيرانان به منظور بهره مندي از تخفيفات ويژه لازم است در سامانه شرط توافق را پذيرفته و نسبت به پرداخت ماليات اقدام کنند و بدينترتيب به تسليم اظهارنامه مالياتي نياز ندارند و مشمول تخفيفات ويژه خواهند شد.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه با بيان اينکه افرادي که داراي يک دستگاه تاکسي و خودرو منبع درآمد هستند، از ماليات معافند، تصريح کرد: در صورت داشتن بيش از يک خودرو صاحبان آنها رقمي معادل 70 تا 95 هزار تومان براي هر دستگاه در سال به عنوان ماليات بايد پرداخت کنند  
تاریخ ثبت : 7/4/1396    ساعت ثبت : 10:40