تداوم برخورد با مسافربرهاي شخصي غيرمجاز در کرمانشاه

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه، اعلام کرد: برخورد با مسافربرهاي شخصي غيرمجاز با جديت ادامه دارد و در سالجاري نيز در برخورد با اين خودروها، از حق فعاليت تاکسيرانان و امنيت شهروندان دفاع مي کنيم.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه، سجاد سليماني با اشاره به اينکه تاکنون 18 مرحله از طرح برخورد با مسافربرهاي شخصي اجرا شده است، گفت: اين طرح امسال نيز کماکان با هماهنگي مراجع ذيصلاح و با شدت بيشتري ادامه دارد.
وي با يادآوري اينکه درسال گذشته بيش از 2000 دستگاه مسافربرشخصي توقيف شد، افزود: در دوماهه اول سال جاري و در ادامه اجراي اين طرح، تعداد بيش از 60 دستگاه مسافربرشخصي غيرمجاز توقيف شده است.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه ضمن هشدار به مسافربرهاي شخصي تصريح کرد: مطابق قانون، مسئوليت و وظيفه حمل و نقل عمومي درون شهري با شهرداري ها است که ناوگان تاکسيراني از جمله عوامل آن است لذا براي حفظ امنيت شهروندان و دفاع از حق فعاليت و معيشت تاکسيرانان که از راه فعاليت در اين عرصه امرار معاش مي کنند، ضروري است که با عوامل مخل در نظم و امنيت حمل و نقل عمومي درون شهري برخورد شود و سازمان تاکسيراني طي سالهاي اخير در اجراي اين مهم مصر و جدي بوده و هست.
سليماني تأکيد کرد: در طرح مزبور، برخورد با مسافربرهاي شخصي بدينصورت است که در مرحله اول، خودرو 15 روز توقيف، در مرحله دوم يکماه و در مرحله سوم ضمن توقيف خودرو، مالک آن نيز به مراجع قضايي معرفي مي شود
. وي از شهروندان خواست به منظور تضمين امنيت و آسودگي خاطر خود و خانواده شان، جهت سفرهاي درون شهري از تاکسي استفاده نمايند.  
تاریخ ثبت : 8/3/1396    ساعت ثبت : 7:46