مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه اعلام کرد: پايان شهريور؛ آخرين مهلت براي نوسازي تاکسيهاي فرسوده

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه پايان شهريور ماه امسال را آخرين مهلت ثبت نام در طرح نوسازي تاکسيهاي فرسوده با عمر بيش از 10 سال اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني تأکيد کرد: با توجه به اين طرح چندين مرحله تمديد شده ، اين آخرين مهلتي است که به مالکان اين خودروها داده شده است تا ماشين شان را تعويض نمايند، در غير اين صورت اجازه تردد به تاکسي هاي آنها درسطح شهر داده نمي شود و درصورت تردد توسط پليس راهور اعمال قانون مي شوند.
وي همچنين يادآور شد: در پايان اين طرح برابر دستورالعمل هاي صادره کليه خدمات اين سازمان از قبيل بيمه ،تمديد پروانه فعاليت ،توقيف و جريمه اعمال ميگردد.
وي با تأکيد بر اينکه اين سازمان عزم جدي براي نوسازي ناوگان خود در سال جاري دارد، گفت: تاکنون 950 تاکسي ناوگان تاکسيراني کرمانشاه نوسازي شده اند و تنها 570 دستگاه خودروي مشمول طرح، موفق به نوسازي نشده اند که انتظار مي رود مالکان آنها هرچه زودتر نسبت به اين امر اقدام کنند.
سليماني ابراز اميدواري کرد در مهلت باقيمانده تمامي تاکسي هاي فرسوده از چرخه حمل ونقل عمومي شهر کرمانشاه حذف شوند و تاکسي داراني که به هر دليل نتوانسته‌اند در اين طرح ثبت نام کنند، تا زمان تعيين شده با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت ثبت نام کنند.
وي با اشاره به اينکه در اين طرح 20 ميليون تومان وام چهارساله با کارمزد 16 درصد به تاکسي‌داران پرداخت مي شود، افزود: اقساط اين وام ماهانه 570 هزار تومان است و اين تفاوت از سهم آورده راننده که پنج ميليون و500 هزار تومان مي باشد کسر مي شود و با رايزني اين سازمان جهت تشويق متقاضيان مبلغ 3 ميليون تومان وام با کار مزد 4 درصد نيز از طريق پست بانک اعطا مي شود.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه تأکيد کرد: تاکسي‌هايي که عمر آنها از ده سال گذشته و مدل آنها 1385 به پائين است مي‌توانند از اين وام استفاده کنند  
تاریخ ثبت : 16/3/1396    ساعت ثبت : 9:15