مدير عامل سازمان تاکسيراني :با مسافربرهاي شخصي و غيرمجاز برخورد مي شود

 

مدير عامل سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه با تأکيد بر لزوم برخورد با مسافربرهاي شخصي بيان داشت : در اجراي اين طرح تمام خودروهاي غيرمجاز که براي تاکسي ها ايجاد مزاحمت کنند جريمه و توقيف خواهند شد و اجراي اين طرح در روزهاي آتي نيز ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه، سجاد سليماني از آغاز طرح برخورد با مسافربرهاي شخصي و غير مجاز در پايانهها و ايستگاه هاي سطح شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: در راستاي ساماندهي حمل و نقل مسافر و برخورد با مسافربرهاي شخصي و غيرمجاز در پايانه هاي شهر کرمانشاه، اين طرح به مرحله اجرا درآمده است و بر اين اساس با تمامي خودروهاي شخصي و غيرمجاز که وارد پايانه ها و ايستگاههاي مسافربري شده برابر قانون برخورد خواهد شد.
مدير عامل سازمان تاکسيراني تصريح کرد: در اجراي اين طرح تمام خودروهاي شخصي غيرمجاز جريمه خواهند شد و اجراي اين طرح در روزهاي آتي به جد ادامه خواهد داشت.
سليماني با بيان اينکه تنها تاکسيها و وسايل حمل ونقل عمومي درون شهري مجاز به حمل مسافر هستند اظهار داشت: تا کنون 19 مرحله از طرح برخورد با مسافر برهاي شخصي غيرمجاز اجرا شده است که در چهار ماهه اول سال جاري تعداد 261 دستگاه مسافر بر شخصي غير مجاز توقيف و اعمال قانون شده است .
سجاد سليماني ضمن تقدير از همکاري دادستان محترم عمومي و انقلاب كرمانشاه و معاونين وي، پليس راهور نيروي انتظامي با سازمان تاکسيراني کرمانشاه در طرح برخورد با مسافربرهاي شخصي، افزود: طي يک ماه گذشته در برخورد و توقيف مسافربرهاي شخصي غيرمجاز که براي تاکسيها در ايستگاه ايجاد مزاحمت مي کنند حدود 71 دستگاه مسافر شخصي توقيف شده اند.
مدير عامل سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه از شهروندان خواست با فرهنگ سازي و آموزش استفاده از ناوگان عمومي، امنيت و آرامش خاطر خود را تامين نمايند.  
تاریخ ثبت : 26/4/1396    ساعت ثبت : 8:28