تخصيص سهميه سوخت ديزل به دارندگان پروانه فعاليت از اول مهرماه سالجاري

 

از اول مهرماه سالجاري سهميه سوخت ديزل تنها به دارندگان «پروانه فعاليت» تعلق مي گيرد و سهميه ناوگان ديزلي فعال در حمل ونقل بار ومسافر درون شهري و حومه بدون پروانه فعاليت قطع مي گردد.
مالکان خودروهاي ناوگان ديزلي جهت دريافت پروانه فعاليت لازم است در سامانه www.utcms.ir (سامانه ثبت نام،ساماندهي و تخصيص سوخت به ناوگان حمل و نقل ديزلي) ثبت نام نموده وپس از ثبت نام در اين سامانه براي دريافت پروانه فعاليت،در اسرع وقت به سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه واقع در چهارراه بسيج مراجعه نمايند
 
تاریخ ثبت : 19/5/1396    ساعت ثبت : 8:31