مدير عامل سازمان تاکسيراني :هيچ اعتصابي توسط رانندگان تاکسي کرمانشاه صورت نگرفته است

 

* خبر اعتصاب تاکسيرانان کرمانشاهي مقابل سازمان تاکسيراني کذب محض است.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه طي گفتگويي ضمن رد و تکذيب خبر دروغين اعتصاب تاکسيرانان مقابل اين سازمان که در برخي سايتهاي خبري آورده شده بود، گفت: اين خبر کذب محض است و به هيچوجه صحت ندارد.
وي افزود: تاکسيرانان کرمانشاهي از شريف ترين و زحمتکش ترين اقشار جامعه هستند که با مشکلات بسياري امرارمعاش مي کنند.
سجاد سليماني افزود:اين قشر شريف باوجود تمام مشکلات، هيچگاه در انجام وظيفه خود کوتاهي نکرده اند و با درک بالاي خود توانسته اند تلاشهايي که درحد توان براي بهبود اوضاع مي شود را ببينند و هيچگاه خدمت به مردم ترک نکرده و اعتصاب نکرده اند.
وي ادامه داد: تعداد 9 هزار و 400 راننده تاکسي شهر کرمانشاه در امر جابه جايي مسافران درون شهر به ارائه خدمت مي پردازند و سهم بزرگي در حمل و نقل عمومي درون شهري اين شهر دارند.
وي با اشاره به مشکلات تاکسيرانان افزود: ما به همه مشکلات اين قشر آشناييم و تاکنون از هيچ تلاشي براي کاستن اين مشکلات و ايجاد شرايطي مناسبتر براي رفاه و آرامش خاطر بيشتر آنان دريغ نکرده و نخواهيم کرد.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه ادامه داد: مجموعه ناوگان تاکسيراني يک خانواده بزرگ است که از هم جدا نيستند و در مجموعه سازمان تاکسيراني نيز تمام هم و غم و اولويت برنامه ها علاوه بر ارائه خدمات بهينه به شهروندان، رسيدگي و برنامه ريزي براي معيشت بهتر رانندگان تاکسي است.
وي با تأکيد بر اينکه حل برخي مشکلات زمانبر است و نياز به برنامه ريزي درازمدت و عزم و همتي عمومي دارد افزود: بسياري از تدابير و برنامه ريزي ها سالها بعد نتايج خود را نشان ميدهد و برخي نيز در زمان کمتر، با اينحال و عليرغم تمام تلاشهايي که من و همکارانم در سازمان تاکسيراني براي خدمت به تاکسيرانان و مردم انجام ميدهيم همواره شرمنده تبع بلند و روحيه بزرگ آنان هستيم و اميدواريم خداوند توفيق اين را به ما عطا کند که با افتخار بتوانيم خدمات بهتري ارائه کنيم و رضايت خاطر مردم و تاکسيرانان را فراهم نماييم.  
تاریخ ثبت : 27/3/1396    ساعت ثبت : 9:21