پنجمين جلسه ملاقات عمومي مديرعامل سازمان با 22 نفر از تاکسيرانان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه ،پنجمين جلسه ملاقات عمومي سال 96 تاکسيرانان با مديرعامل، ظهر روز دوشنبه 9 مرادماه در سازمان برگزار شد.
در اين جلسه که مديرعامل تاکسيراني و معاونين نيز حضور داشتند به درخواست 22راننده در مدت بيش از دو و نيم ساعت، پاسخ داده شد.
شايان ذکر است تنوع درخواست ها در جريان اين ملاقات به ترتيب فراواني متعلق به درخواست مهلت جهت تعويض ناوگان فرسوده ،درخواست تعويض خط و مشکلات نوسازي بود که دستورات لازم براي مساعدت و همکاري در چارچوب قوانين و مقررات موجود را به معاونين و مديران واحدهاي مربوطه ، صادر نمودند.  
تاریخ ثبت : 10/5/1396    ساعت ثبت : 17:51