مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه:
به دنبال ارائه خدمات رفاهي بيشتر به تاکسيرانان هستيم

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه باتاکيد بر فراهم شدن زمينه رفاه تاکسيرانان گفت: براي افزايش رفاه تاکسيرانان با برخي مجموعه هاي خدماتي براي تامين نيازهاي تاکسيرانان تفاهم نامه امضا شده است و به دنبال ارائه خدمات رفاهي بيشتر به تاکسيرانان هستيم.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني کرانشاه، سجاد سليماني با اشاره به عقد تفاهم نامه با شرکتهاي بيمه، نظير شرکت بيمه دي، شرکت بيمه ايران و شرکت بيمه آسيا گفت: بر اساس اين تفاهم نامه که اخيرا مابين سازمان تاکسيراني و اين شرکتها منعقد شده است، تاکسيرانان مي توانند از خدمات بيمه اي آنها با تخفيف ويژه 30 درصد نقد و مابقي در 8 قسط بدون بهره استفاده نمايند.
وي تأکيد کرد: در راستاي ارج نهادن به شغل شريف تاکسيراني و تبيين جايگاه والاي آنها که درواقع از شريف ترين و زحمتکش ترين اقشار جامعه هستند و بنده نيزبا افتخار خود را متعلق به خانواده بزرگ تاکسيرانان مي دانم، برنامه ريزي هاي گسترده اي براي ارائه خدمات رفاهي شايسته براي اين قشر زحمتکش صورت گرفته است.
سليماني افزود: تاکسيرانان مي توانند با مراجعه به سايت سازمان از نام مجموعه هاي خدماتي و خدماتي که آنها ارائه مي دهند، مطلع شوند.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه مراکز طرف قرارداد با اين سازمان را شامل کلينيک دندانپزشکي کسري ، دندانپزشکي قائم ،درمانگاه هلال احمر ، کارواش، خدمات مکانيکي، ورزشي، تفريحي، درماني و.... عنوان کرد و گفت: تاکسيرانان مي توانند با ارائه کارت شهري به مجموعه هاي خدماتي طرف قرارداد سازمان از خدمات آنها با تخفيف 20 تا 40 درصد استفاده کنند  
تاریخ ثبت : 12/6/1396    ساعت ثبت : 10:23