ساماندهي 5 هزار تاکسي براي سرويس مدارس کرمانشاه

 

اولين جلسه کارگروه ماده 18 به منظور ساماندهي و برنامه ريزي بهينه جهت سرويس هاي مدارس شهر کرمانشاه براي سال تحصيلي 97-96 با حضور اعضاي جلسه ستاد ساماندهي سرويس مدارس سازمان تاکسيراني برگزار شد.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه در اين جلسه با اشاره به اهميت موضوع اياب و ذهاب دانش آموزان براي خانواده هاي آنان گفت: از آنجايي که يکي از مهمترين دغدغه هاي خانواده ها، سرويس اياب و ذهاب دانش آموزي است، بايد تلاش کرد تا آسيب هاي اجتماعي، اخلاقي را به حداقل برسانيم و بتوانيم چالش هاي پيش روي حمل و نقل دانش آموزي را با فرهنگ سازي برطرف کنيم.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه؛ سجاد سليماني افزود: هرگونه حرکت در مسير فرهنگ سازي لازمه صبر و شکيبايي توام با دانش در همان مسير است و اين مي طلبد که همه ما در تدوين راهکارهاي مناسب جهت اجراي مطلوب سرويس هاي حمل و نقل در سال جاري با ارائه راهکار و پيشنهاد و درس از اشتباهات گذشته سالتحصيلي جديد را براي دانش آموزان، خانواده هاي آنان و مديريت آموزش و پرورش جدي بگيريم.
وي تأکيد کرد: تدوين راھکارھاي مناسب جهت اجراي مطلوب سرويس ھاي حمل و نقل در سال جاري، بررسي و تجزيه و تحليل نرخ سرويس حمل و نقل مدارس در سال تحصيلي گذشته و ھمچنين ارائه پيشنھادات جديد براي سال تحصيلي جديد بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد.
سليماني با بيان اينکه پيش بيني سازمان تاکسيراني کرمانشاه جهت سرويس مدارس در سال تحصيلي جديد حدود 5 هزار دستگاه تاکسي است، افزود: امسال سرويس مدارس صرفا از طريق شرکتهاي داراي مجوز رسمي از سازمان تاکسيراني مي توانند در امر سرويس مدارس فعاليت داشته باشند و شرکتهاي حمل ونقل عمومي درون شهري داراي مجوز به اداره کل آموزش وپرورش معرفي شده‌اند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه در ادامه با تأکيد بر برخوردار بودن کليه سرويس هاي مدارس از استاندارد هاي ايمني تصريح کرد: خودروهاي فرسود با عمر بيش از ده سال حق فعاليت در سرويس مدارس را در سال تحصيلي جديد نخواهند داشت.
وي با اعلام اينکه امسال ده اکيپ گشت و بازرسي با همکاري عوامل راهوار و نيروي انتظامي کار نظارت و کنترل بر سرويس دهي مدارس را انجام خواهند داد، يادآور شد: با همکاري پليس راهور در زمانهاي تردد دانش آموزان با حضور به موقع در محل مدارس سعي بر اين داريم که بيش از پيش نظم و انضباط را حاکم کنيم.
سليماني ابراز اميدواري کرد همچنانکه مديران مدارس، دانش آموزان، رانندگان در اين امر، ما را ياري کرده اند، اميدواريم در سالتحصيلي جديد نيز اين روند ادامه داشته باشد.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه همچنين گفت: نرخ‌هاي جديد سرويس مدارس توسط کارگروه ماده 18 پيش بيني شده وجهت تصويب به شوراي اسلامي شهر کرمانشاه ارسال شده که بعد از تاييد اطلاع رساني خواهد شد.
در اين جلسه مقررشد تمامي رانندگان سرويس مدارس داراي مدارک معتبر و معرفي نامه از سوي اين سازمان باشند.  
تاریخ ثبت : 12/5/1396    ساعت ثبت : 17:37