قابل توجه مالکين محترم تاکسي هاي فرسوده:

 

باتوجه به اينکه امکان تحويل تاکسي فرسوده به مراکز اسقاط و دريافت وجه آن بدون دريافت تاکسي جايگزين نيز فراهم گرديده است از تمامي دارندگان تاکسي هاي مدل 1385 و پايين تر که تاکنون نسبت به تبديل به احسن تاکسي اقدام نکرده و شرايط و امکان اين کار را نيزندارند و متقاضي تحويل خودرو فرسوده به مرکز اسقاط و دريافت ارزش گواهي اسقاط هستند درخواست ميگردد که در اسرع وقت به سازمان تاکسيراني کرمانشاه مراجعه فرمايند.
مبلغ پرداختي به ازاي هر خودرو تاکسي
1- پيکان – روا- پرايد (قيمتبه ريال 50.000.000)
2- سمند – پژو GLX( قيمت به ريال 52.000.000)
روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه  
تاریخ ثبت : 13/6/1396    ساعت ثبت : 9:43