در جلسه ملاقات عمومي مديرعامل با تاکسيرانان :
اولويت هاي کاري ما رسيدگي به مسائل و دغددغه هاي تاکسيرانان است

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه، سجاد سليماني با اعلام اين خبر گفت: ما در سازمان تاکسيراني علاوه بر اينکه در همه ايام هفته پذيراي رانندگان پرتلاش شهر کرمانشاه هستيم، براي رسيدگي ويژه به مسايل مورد نظر اين عزيزان، در روزهاي دوشنبه از ساعت 12الي 14 ظهر، در جلسات هفتگي ملاقات عمومي، پذيرا و پاسخگوي همکاران تاکسيران خود هستيم.
سليماني تاکيد کرد: رسيدگي به مسايل و دغدغههاي همکاران راننده را از اولويتهاي کاري خود ميدانيم و بر اين اساس، علاوه بر پاسخگويي در همه ايام کاري هفته، روزهاي دوشنبه را به صورت اختصاصي به ملاقات رانندگان اختصاص داد ه شده تا بهتر و بيشتر در خدمت همکاران خود باشيم.
گفتني است اين جلسات به صورت هفتگي در روزهاي دو شنبه از ساعت 12الي 14 در محل اداري سازمان تاکسيراني برگزار ميشود  
تاریخ ثبت : 2/8/1396    ساعت ثبت : 9:56