اولتيماتوم به مالکان خودروهاي تاکسي پيکان

 

آخرين مهلت اقدام براي نوسازي تاکسي هاي پيکان فرسوده پايان شهريور سال جاري است
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه ، سجاد سليماني اعلام کرد: آخرين مهلت اقدام براي نوسازي تاکسي پيکان فرسوده با استفاده از تسهيلات ويژه پايان شهريور ماه امسال است. بعد از اين زمان ضمن ابطال پروانه تاکسيراني از فعاليت پيکان هاي فرسوده جلوگيري مي شود.
وي بيان داشت : بعد از پايان مهلت تعيين شده به هيچ وجه امکان نوسازي تاکسي پيکان فرسوده وجود ندارد و خودرو اسقاط شده و ارزش گواهي اسقاط (پنج ميليون) تحويل مالک مي شود.
 
تاریخ ثبت : 1/6/1396    ساعت ثبت : 8:2