مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه:
فعاليت شرکت هاي تاکسي آنلاين فاقد مجوز، غير قانوني است

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر داري کرمانشاه، با تأکيد بر غيرقانوني بودن فعاليت‌ شرکت‌هاي فعال فضاي مجازي (تاکسي آنلاين) فاقد مجوز گفت: به استناد ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، مسئوليت حمل و نقل درشهر و حومه آن برعهده شهرداري است.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني افزود: با توجه به مفاد قانوني پيش گفته، هرگونه فعاليتي در بخش حمل و نقل عمومي (سنتي و اينترنتي) در محدوده شهر و حومه آن مستلزم اخذ مجوز از شهرداري محل فعاليت بوده و ارائه خدمات توسط شرکت هاي فاقد مجوز امکانپذير نيست.
وي با بيان اينکه شرکت‌هاي فاقد مجوز امنيت رواني و اجتماعي شهروندان را به خطر مي‌اندازند، تصريح کرد: سازمان تاکسيراني در خصوص هر گونه حادثه‌اي که در اين شرکت‌هاي تاکسي آنلاين اتفاق بيفتد پاسخگو نخواهد بود.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه با اشاره به اينکه سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه مراتب فعاليت شرکت‌هاي تاکسي آنلاين را به مراجع ذي‌صلاح اعلام کرده است، يادآور شد: لايحه ساماندهي فعالين اين بخش در قالب شرکتهاي تعاوني يا خصوصي به شوراي اسلامي شهر کرمانشاه ارسال شده و درصورت تصويب آن، اجرا و نسبت به ساماندهي تاکسي هاي آنلاين اقدام خواهد شد  
تاریخ ثبت : 8/9/1396    ساعت ثبت : 9:48