دغدغه شهردار کرمانشاه در راستاي پيگيري مطالبات صنفي رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري

 

‍ ‍ درخواست شهردار کرمانشاه ازجمالي نژاد معاون وزير کشور؛
برقراري بيمه تأمين اجتماعي سهم رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري
شهردار کرمانشاه طي مکاتبه اي با جمالي نژاد معاون وزير کشور مجددخواستار برقراري حق بيمه تامين اجتماعي ويژه رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري کرمانشاه شد.
گزارش روابط عمومي سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه کرمانشاه، دکتر سعيد طلوعي در راستاي حمايت و پيگيري مطالبات صنفي و به حق خانواده بزرگ ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري طي مکاتبه اي با جمالي نژاد معاون وزير کشور مجدد خواستار برقراري حق بيمه سهم رانندگان (تاکسي،اتوبوس،آژانس) شد.
در اين بخشي از اين نامه آمده است که: سهم پرداختي بيمه رانندگان ?? درصد است که 13ونيم درصد آن توسط راننده و ?? و نيم درصد آن توسط دولت به تامين اجتماعي پرداخت مي گردد اما ?? و نيم درصد سهم دولت از بودجه سال ?? به بعد از منابع محل حاصل از هدفمندي يارانه ها تامين مي‌شد در بودجه کشور حذف شده است. شهردار کرمانشاه از جمالي نژاد معاون وزير کشور و رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور خواستار شد: همانگونه که مستحضريد از سال ?? تاکنون بيمه اين قشر زحمتکش قطع و فرايند آن آن مسکوت مانده است که اين موضوع باعث بروز نگراني و ناراحتي اين عزيزان گرديده است.
ازطرف ديگر در سال‌هاي اخير موضوع حذف کساني که راننده نبوده و از خدمات و يارانه بيمه تامين اجتماعي رانندگان استفاده مي نمايند و جايگزين نمودن رانندگان واقعي به جاي آنها ،در دستور کار قرار گرفته که اين مهم نيز متاسفانه عليرغم ارسال ليست هاي متعدد از رانندگان تحت پوشش سازمان هاي حمل و نقل سراسر کشور، هنوز از طريق سازمان تامين اجتماعي اجرايي نشده است. لذا با عنايت به حساسيت موضوع مستدعيست در راستاي حمايت از اقشار کم درآمد رانندگان حوزه حمل و نقل عمومي درون شهري، ترتيبي اتخاذ فرماييد تا نسبت به برقراري و استمرار بيمه تامين اجتماعي قشر مذکور اقدام لازم صورت پذيرد.
@taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 5/12/1399    ساعت ثبت : 9:41