برخورد جدي و بدون چشم پوشي با سرويس‌هاي فاقد برچسب مدارس از امروز
جريمه 400 هزار ريالي در انتظار رانندگان متخلف

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه از آغاز طرح گسترده سازمان تاکسيراني و پليس راهور براي برخورد با سرويس‌هاي مدارس فاقد برچسب ويژه مدارس خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، سجاد سليماني با تأکيد بر اينکه سازمان تاکسيراني با همکاري پليس راهور از صبح روز دوشنبه طرح گسترده برخورد با سرويس‌هاي مدارس فاقد برچسب را آغاز خواهد کرد، افزود: بر اين اساس با توجه به اين‌که تيم‌هاي نظارتي گشت و بازرسي سازمان تاکسيراني به اتفاق عوامل راهنمايي و رانندگي در مقابل مدارس حضور دارند بنا شده تا خودروهايي که فاقد برچسب هستند 400 هزارريال جريمه شوند.
وي با بيان اينکه اين جريمه در هر روزي که سرويس مدرسه برچسب خود را دريافت نکرده باشد ادامه خواهد داشت، افزود: البته اين جرايم نيز تا يک سقف زماني است و پس از آن از فعاليت راننده سرويس جلوگيري خواهد شد.
سليماني گفت: از حدود دو ماه قبل از بازگشايي مدارس در خصوص سرويس‌هاي مدارس جلسات مختلفي با حضور دستگاه‌هاي مربوطه در خصوص سرويس‌هاي مدارس برگزار شد و يکي از مهمترين تصميمات اتخاذ شده در اين جلسه اين بود که رانندگان و خودروهاي واجد صلاحيت در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد برچسب‌هاي خود را دريافت کنند لذا در صورت عدم دريافت برچسب که نشان تعيين صلاحيت راننده است، از فعاليت راننده سرويس جلوگيري خواهد شد.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه تصريح کرد: با بيان اينکه والدين مي‌توانند تخلفات سرويس‌هاي مدارس را به واحد بازرسي و شکايات سازمان تاکسيراني گزارش دهند،‌ افزود: علاوه بر اينکه مدارس وظيفه دارند شکايات والدين در خصوص سرويس‌هاي مدارس را دريافت و به آن رسيدگي کنند والدين مي‌توانند از طريق تماس با شماره‌ 38257910 شکايات خود از سرويس‌هاي مدارس و نيز عدم داشتن برچسب را نيز گزارش دهند  
تاریخ ثبت : 10/7/1396    ساعت ثبت : 10:37