مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه: بيش از 80 درصد تاکسي هاي فرودگاه نوسازي شده اند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه بر ضرورت نوسازي تاکسي‌هاي فرودگاه تاکيد کرد و گفت: حدود 60 تاکسي در فرودگاه کرمانشاه به جابه جايي مسافران ميپردازند که تاکنون بيش از 80 درصد تاکسي هاي با عمر بيش از ده سال اين فرودگاه نوسازي شده‌اند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني با اشاره به اينکه تاکسي هاي فرودگاه کرمانشاه روزانه بطور ميانگين حداقل 200 سرويس ارائه ميدهند، افزود: در 6 ماهه اول امسال حداقل 37 هزار و 200 سرويس ارائه شده و 112 هزار مسافر توسط تاکسيهاي ويژه فرودگاه جابه جا شده اند.
وي يادآورشد: تاکسي فرودگاه مجهز به تاکسيمتر هستند و تمامي پرداخت ها با تاکسيمتر محاسبه مي شود.
سليماني با اشاره به برگزاري مستمر کلاسهاي آموزشي مشتري مداري، صنعت توريسم و... براي تاکسيرانان فرودگاه، ادامه داد: کلاس هاي آموزشي ويژه رانندگان فرودگاه به صورت ماهانه با محوريت اخلاق حرفه اي، قانون مداري،آشنايي با صنعت توريسم و گردشگري، زبان مقدماتي و.....با حضور کارشناسان مرتبط برگزار مي شود.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه از برنامه‌ريزي اين سازمان براي بهبود خدمات‌رساني تاکسي فرودگاه خبر داد و افزود: اين برنامه در راستاي تکريم مسافران و ارائه خدمات در شأن آنها است .  
تاریخ ثبت : 26/7/1396    ساعت ثبت : 9:9