برگزاري دومين دوره کلاسهاي آموزشي حقوق شهروندي براي مديران آژانس هاي تاکسي تلفني

 

دومين دوره کلاسهاي آموزشي براي مديران آژانس هاي تاکسي تلفني سطح شهر کرمانشاه توسط سازمان تاکسيراني و با همکاري دادسراي عمومي و انقلاب کرمانشاه و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم اداره کل دادگستري استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني کرمانشاه، مدير پيشگيري از وقوع جرم اداره کل دادگستري استان در اين دوره آموزشي طي سخناني، گفت: دادستان مسئول دفاع از حقوق عامه مردم، صغار، ايتام، زنان بي سرپرست، برخود با متجاوزين به حقوق مردم، متجاوزين به منابع طبيعي، متعديان به محيط زيست، متعديان به بهداشت و سلامت عمومي، حفظ نظم عمومي و.... ده ها وظيفه مهم ديگر است.
حيدري افزود: يكي از وظايف دادستان نظارت بر حسن ارائه خدمات عمومي از جمله حمل و نقل عمومي است و از آنجايي که شما بعنوان رانندگان تاكسي ويترين فرهنگي كرمانشاه هستيد، دادستان عمومي و انقلاب و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم توقع دارند وظيفه فرهنگي و خدمت صادقانه خود را بر مبناي اخلاقمداري و قانون محوري انجام دهيد.
وي با اشاره به اينکه مديريت سازمان تاكسيراني جهت بهبود خدمات به مردم تعامل خوب و سازنده اي با دستگاه قضايي دارد، تأکيد کرد: اين نحوه تعامل را ساير دستگاههاي اجرايي هم بايد با دستگاه قضايي داشته باشند چرا كه هدف دستگاه قضايي حفظ نظم و ايجاد رضايتمندي براي مردم است كه اين دو مقوله منتهي به ايجاد امنيت پايدار و توسعه اقتصادي و كاهش فاصله طبقاتي خواهد شد.
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم اداره کل دادگستري استان کرمانشاه با بيان اينکه اخلاقمداري و قانون محوري تضمين كننده سعادت دنيا و آخرت ماست، افزود: پشتوانه محكم قانون، اخلاق است، به هر ميزان كه به خدا نزديك تر شويم به همان ميزان زندگي و رفتارمان اخلاقي تر خواهد بود و هر اندازه اخلاقي باشيم به همان ميزان قانونمدار خواهيم بود.  
تاریخ ثبت : 7/10/1396    ساعت ثبت : 8:33