پيرو اخطارها و هشدارهاي قبلي؛ تاکسي اينترنتي ماکسيم پلمب شد

 

‏ با دستور شعبه دادستاني دادسراي عمومي و انقلاب کرمانشاه مبني بر جلوگيري از فعاليت شرکت هاي تاکسي آنلاين فاقد مجوز در راستاي ماده ?? قانون نظام صنفي کشور، شرکت تاکسي اينترنتي ماکسيم توسط پليس نظارت بر اماکن و بخاطر عدم توجه به هشدارهاي قبلي، پلمب و از ادامه فعاليتش جلوگيري بعمل آمد بديهي است اين شرکت ها تا اخذ مجوز فعاليت از سازمان تاکسيراني کرمانشاه حق تبليغ و جذب رانندگان را ندارند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، مديرعامل اين سازمان با هشدار به ديگر شرکتهاي تاکسي اينترنتي تصريح کرد: از آنجاييکه نرم افزارهاي اين شرکتها خارجي هستند و دسترسي خارج از نياز به اطلاعات مشتريان توسط اين برنامه نيز مقدور مي باشد، از اين جهت استفاده از نرم افزار و خدمات اين شرکتها تصميني از لحاظ ايمني و امنيت براي شهروندان نيست و از کانال هاي و سايت ها نيز تقاضا داريم تا زمانيکه مجوز از سوي سازمان تاکسيراني براي شرکتهاي تاکسي آنلاين صادر نشود که اين موضوع را تبليغ نکنند.  
تاریخ ثبت : 12/11/1396    ساعت ثبت : 8:14