رضايت تاکسيرانان از يکطرفه شدن مسير ميدان آزادي به تقاطع شهدا و بالعکس

 

معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري کرمانشاه با اشاره به يکطرفه شدن مسير ميدان آزادي به تقاطع شهدا، گفت: در اين مسير، تردد، فقط براي خودروهاي عمومي(تاکسي و اتوبوس) و اورژانس و آتشنشاني آزاد است.
به گفته وي اين مسير در جهت تقاطع شهدا به سمت ميدان آزادي، تردد براي خوردروهاي شخصي نيز آزاد است.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري کرمانشاه، افشين لر زنگنه همچنين افزود: در قسمت شمالي اين خيابان يعني مسير حدفاصل بين چهارراه راهنمايي و رانندگي به طرف تقاطع شهدا (موسوم به خيابان ميدان بار) هم، امتداد شرق به غرب فقط براي تردد خودروهاي عمومي، و مسير غرب به شرق به روي ساير خودروها نيز باز خواهد بود.
وي با بيان اينکه اين اقدام به دستور شهردار کرمانشاه و به منظور ايجاد فضايي مناسب، ايمن و قابل تردد آسان براي شهروندان صورت گرفته استت تاکيد کرد: اين اقدام در راستاي استفاده شهروندان از حمل و نقل عمومي و در ادامه اجراي طرح مديريت جهت و کاهش بار ترافيکي درشهر کرمانشاه، صورت گرفته که ضمن تأثير بر کاهش ترافيک و زمان سفر موجب رضايت رانندگان وسايل نقليه عمومي از جمله تاکسيرانان و به تبع؛ مسافران شده است.
معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري کرمانشاه تصريح کرد: اجرا و توسعه طرح مديريت جهت معابر، با محوريت تردد مجاز براي خودروهاي عمومي و اورژانسي و محدوديت تردد براي ساير خودروها، مي تواند با گذشت زمان به ارتقاي فرهنگ ترافيک، افزايش استفاده از خودروهاي عمومي و کاهش تردد خودروهاي شخصي و تک سرنشين بينجامد.  
تاریخ ثبت : 16/5/1396    ساعت ثبت : 8:10