هفتمين جلسه ملاقات عمومي مديرعامل سازمان تاکسيراني با تاکسيرانان

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه ، در اين جلسه که در روز دوشنبه 30 مردادماه سال جاري در دفتر مدير عامل برگزار شد مهندس سجاد سليماني ضمن تاکيد مجدد بر تکريم ارباب رجوع با حضور در جمع همکاران تاکسيران از ساعت 12ظهر تا 14.30 به مسايل و مشکلات 20 نفر از همکاران تاکسيران رسيدگي و دستورات لازم را جهت حل مسايل آنان صادر کرد  
تاریخ ثبت : 30/5/1396    ساعت ثبت : 14:10