نرخ كرايه تاكسيهاي گردشي و مسيري در سال 1396

مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه

 

مسير مبدأ

مسير مقصد

نرخ مصوب96 به ريال

ميدان آزادی

سه راه نواب -  فرهنگيان فاز(1)-چهار راه مدرس-ميدان شهدا-گلستان-سه راه22بهمن

6000

ميدان سپاه

چقاگلان-پل چقاميرزا-چهارراه بسيج

پل دلگشا

شهرك صادقيه

ميدان امام خميني(ره)

انتهاي مسكن-پل ولايت-سه راه حافظيه(بزرگراه)-شهركهاي پرواز،نصر،فرهنگيان فاز2

انتهاي مسكن

شهرك هاي: نصر،جهاد ، تكاور ، شهرداري و ميدان معلم

چهارراه سيد جمال الدين اسد ابادي

چهارراه جعفرآباد-ميدان غدير

خيابان لاله شمالي

شهرك تكاور

ابتداي سي متري دوم

سنگر

پل ولايت

شهرك تعاون-فرهنگيان فاز2-كارمندان-طاقبستان-ميدان سپاه-ميدان امام حسين(ع)

ميدان امام حسين(ع)

ميدان آناهيتا-تعاون-رودكي-پل چقاميرزا

ميدان غدير

چهار راه شهيد رجايي-جليلي-رشيدي-شريعتي

پل ايثار

ترمينال راه كربلا – شهرك دولت اباد-ديزل آباد-پل 9دي-شهرك امام

ميدان دانشگاه

سرخه ليژه

ميدان آزادی

ميدان سپاه-چهارراه رشيدي- ميدان غدير-چهارراه شهيد رجايي-خيابان ابوذر(شاطرآباد)-   پل ايثار-سنگر-پاركينگ شهرداري

7000

ميدان فردوسي

شهرك ژاندارمري-ميدان غدير-زيبا شهر-متخصصين-ميدان آزادگان-سه راه شريعتي

ميدان سپاه

ميدان رسالت الهيه-ترمينال شهيد كاوياني-ميدان معلم-فرهنگيان-كارمندان-ميدان سما

پل ولايت

شهرك معلم

انتهاي مسكن

شهرك هاي: پرواز-دانش- ظفر

چهارراه سيد جمال الدين اسد آبادي

انتهاي ابوذر و شريعتي جعفرآباد-انتهاي جمع خانه و تقاطع ارتش

چهارراه شهيد رجايي

انتهاي شهرك امام (ره)

ميدان آزادي

اانتهاي مركزي-گذرنامه-حافظيه

8000

ميدان آزادی

ميدان آيت اله كاشاني-سه راه شريعتي-خيابان شهداي رحمانپور(كوچه ثبت) و دانشجو- پل ولايت- ديزل آباد-رسالت-دادگستري-شهيد نجفي-شهرك سجاديه-بلوارشهيد شيرودي(بلوار طاقبستان)

9000

پل ايثار

ميدان امام حسين (ع)

پل ولايت

شهرك مسكوني هوانيروز – نوكان - شهرك آناهيتا-پارك كوهستان

چهارراه كارگر

بلوار گلريزان

ميدان فردوسي

انتهاي شهرك پرديس- شهرك صدرا

ميدان آزادي

خيابان سعدي-خيابان بهار-ترمينال شهيد كاوياني-ميدان معلم(دانشگاه)-ترمينال راه كربلا-خيابان خيام-ميدان جمهوري اسلامي-كارمندان-فرهنگيان فاز2-تعاون-دولت آباد-الهيه-علوم پزشكي-تاكسيراني-كشاورزي-ولايت2-كيهانشهر

10000

ميدان شهدا

انتهاي شهرك مسكن

پل ولايت

شهرك شهيد باهنر

ميدان آزادي

انتهاي شهرك مسكن-ميدان فردوسي- پادگان شماره2 – شهرك معلم

14000

پل ولايت

شهرك صنعتي جاده سنندج

15000

ميدان آزادي

شهرك شهيد باهنر-ظفر-انتهاي شهرك صدرا-بيمارستان امام رضا(ع)

ميدان آزادي

دانشگاه آزاد اسلامي-انتهاي شهرك پرديس

17000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي اطفال بالاي 5 سال كرايه يك نفر محاسبه مي شود

 

 

 

 

نرخ کرایه تاكسيهاي ويژه فرودگاه بصورت دربستي بر اساس تاكسيمتر در سال 1396

 مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه

 

نرخ كرايه ورود مسافر از ساعت 6صبح الي 22

(مبلغ به ريال)

از يك الي 8 كيلومتر هر كيلومتر

(مبلغ به ريال)

از 8 الي 15 كيلومتر هر كيلومتر

(مبلغ به ريال)

هر ساعت توقف كامل

(مبلغ به ريال)

تاخير ترافيكي به ازاء هر دقيقه

(مبلغ به ريال)

42000

7400

4800

65000

800

 

 

 

 

 

 

نرخ كرايه شب از ساعت 22الي 6 صبح به ميزان 15 درصد به نرخهاي تعيين شده افزوده ميگردد

تبصره: هزينه تاخير ترافيكي فقط در صورت نصب تاكسيمتر قابل وصول است

درصد كميسيون دريافتي از رانندگان توسط مديران شركت يا سازمان تاكسيراني معادل 13 درصد محاسبه مي شود

حمل بار بيش از 40 كيلوگرم معادل 30 درصد كرايه افزايش مي يابد

ورودي تاكسيمتر جهت يك مسير تعريف گرديده است

 

 

 

 

نرخ کرایه تاكسي بيسيم بصورت دربستي بر اساس تاكسيمتر در سال 1396

 مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه

 

نرخ كرايه ورود مسافر از ساعت 6صبح الي 22

(مبلغ به ريال)

از يك الي 10 كيلومتر هر كيلومتر

(مبلغ به ريال)

از 10 الي 20 كيلومتر هر كيلومتر

(مبلغ به ريال)

هر ساعت توقف كامل

(مبلغ به ريال)

تاخير ترافيكي به ازاء هر دقيقه

(مبلغ به ريال)

25000

5500

4300

64000

600

 

 

 

 

 

 

نرخ كرايه شب از ساعت 22الي 6 صبح به ميزان 10 درصد به نرخهاي تعيين شده افزوده ميگردد

تبصره: هزينه تاخير ترافيكي فقط در صورت نصب تاكسيمتر قابل وصول است

درصد كميسيون دريافتي از رانندگان توسط مديران شركت يا سازمان تاكسيراني معادل 10 درصد محاسبه مي شود

درصد كميسيون دريافتي توسط سازمان و يا شركت در صورت استفاده از طرح تاكسي اينترنتي(اپليكيشن هاي موبايلي) معادل 20 درصد مي باشد